Leefgroepen
werking

Uniek stuk voor stuk

Wij hebben de capaciteit om 50 jongeren bij ons op te vangen. Onze werking wordt georganiseerd op basis van de leeftijd van de kinderen. We willen onze jongeren maximaal in verbinding met elkaar brengen door hen veel tijd met elkaar te laten spenderen. Dit biedt kinderen uit hetzelfde gezin de kans om dicht bij elkaar te blijven. We zetten in op het creëren van een huiselijke sfeer doorheen de week, weekends en vakanties. We hebben drie verschillende werkingen waarin we onze jongeren op maat willen begeleiden.

Werkingen

Kokon

Kokon is voorzien voor 16 kleuters en lagere schoolkinderen tot acht jaar. Binnen hun werking wordt er een opdeling gemaakt van een leefgroep kleuters (De Sloebers) en lagere schoolkinderen tot acht jaar (De Rakkers).

Nest

Nest is voorzien voor 19 meisjes tussen acht en 18 jaar. De groep meisjes werden onderverdeeld op basis van leeftijd in drie leefgroepen: de Roze Flamingo's, de Woody Woodpeckers en de Hangry Birds. De meisjes kozen zelf de naam van hun leefgroepje uit.

Polaris

In Polaris verblijven 19 jongens van acht tot achttien jaar. Ook bij hen werden de leefgroepen grotendeels opgedeeld in functie van de leeftijd maar ook naar niveau van functioneren van de jongeren. Hier hebben we De Pagadders, het Klavertje Vier en De Studenten. Ook deze leefgroep namen werden zelf gekozen.