Raad van bestuur

Kastor behoort tot scholengroep 26 Mandel en Leie van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. De scholengroep wordt bestuurd door een algemene vergadering, een Raad van Bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur. De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan en is de inrichtende macht van alle scholen die behoren tot de scholengroep. Aan het hoofd van onze instelling staat beheerder Kjell Deprez.