Wat doen we?

Onze missie

Kastor is het Tehuis voor Integrale Jeugdhulp van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gevestigd in Kuurne.  

Visie

Als begeleidingstehuis vangen we jongeren in residentieel verband op in het kader van de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ). Dat wil zeggen dat de jongere gezien de Verontrustende Opvoeding Situatie (VOS) vooral bij ons verblijft en niet of in mindere mate in hun oorspronkelijk thuismilieu. Door een begeleiding met aandacht voor de context, wordt er intensief gewerkt aan een terugkeer naar huis of naar zelfstandig wonen.

De kinderen en jongeren worden bij ons aangemeld via de Intersectorale ToegangsPoort (OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), VK (Vertrouwencentrum Kindermishandeling) of JRB UeugdRechtBank)). De problemen kunnen heel divers zijn, doch in samenwerking met de verwijzers willen wij een perspectiefvolle weg zoeken om met de moeilijkheden om te gaan.

Kinderen en jongeren in een VOS binnen de structuur van de residentiële voorziening voor IJH van het GO! en binnen het kader van het PPGO een totaalopvang bieden die de minderjarige het maximum aan kansen biedt voor zijn/haar verdere toekomst.